logo

[RO]  [EN]  [DE]

Ultimele proiecte

PROGRAM INFORMATIC PENTRU AUDITORI

BCOMM Audit Manager este o aplicaţie informatică destinată auditorilor financiari şi interni. Această aplicaţie oferă un suport puternic pentru activităţile auditorului cu privire la: planificarea activităţii de audit şi a structurii dosarului în funcţie de fiecare misiune; managementul echipei de audit şi al bugetului misiunii; managementul dinamic al dosarelor de audit; revizuirea interactivă a dosarelor; importul datelor din fişierele de la client; efectuarea unor operaţii matematice şi teste asupra fişierelor; eşantionarea statistică a datelor; exportul datelor; arhivare şi dezarhivarea dosarelor s.a.

Prezentare generală

BCOMM Audit Manager (certificat ORDA seria B2130537 nr. 2618, cod program 107800001) este o aplicaţie informatică destinată auditorilor financiari, interni şi de sisteme informaţionale. Aceasta aplicaţie oferă un suport puternic pentru activităţile auditorului cu privire la:

 • definirea unei abordări şi proceduri proprii de audit printr-o structură dinamică de dosar;
 • planificarea activităţii de audit şi a structurii dosarului în funcţie de fiecare misiune;
 • managementul echipei de audit şi al bugetului misiunii;
 • managementul dinamic al dosarelor de audit;
 • revizuirea interactivă a dosarelor;
 • importul datelor din fişierele de la client;
 • ataşarea în cadrul foilor de lucru a unor documente şi fişiere externe de diverse formate (.doc, .xls, .wk4, .123, .jpg, .pdf, .mpg s.a);
 • efectuarea unor operaţii matematice şi teste asupra fişierelor;;
 • eşantionarea statistică a datelor
 • exportul datelor;
 • căutarea rapidă a elementelor dosarului;
 • arhivare şi dezarhivarea dosarelor;
 • lucrul în reţea s.a.

Prin intermediul acestei aplicaţii auditorul îşi defineşte o structură dinamică a dosarelor (permanent şi curent) de audit pe care, ulterior, o poate reutiliza în cadrul mai multor misiuni de audit. Aceasta structură de dosar funcţionează ca şi un şablon de lucru pe care se poate dezvolta orice misiune de audit fără a mai redefinii programul şi foile de lucru. În acest fel auditorul îşi defineşte propria sa abordare şi procedură de audit respectând cu rigurozitate standardele de audit.

Gestionarea foilor de lucru şi a tuturor elementelor dosarului se realizează printr-un sistem riguros de referenţiere automată. Acest sistem nu permite dublarea referinţelor păstrându-se integritatea dosarului.

Utilizând BCOMM Audit Manager se reduce cu peste 70% timpul necesar managementului dosarelor de audit şi activităţile de referenţiere şi ordonare a dosarelor.

Aplicaţia funcţionează ca şi o platformă-suport pentru echipa de audit, putând fi integrate în cadrul ei module (utilitare de audit specifice secţiunilor dosarului) dezvoltate şi disponibile ulterior instalării iniţiale.

Contact

Str. Holdelor, nr. 4, 300270, Timisoara

Tel. +40 721 273 457; +40 728 284 110

E-mail: office@bcomm.biz